Skolebestyrelsen har indflydelse på:

 • elevernes placering i klasser - klassesammensætning 
 • undervisningstimetal på hvert klassetrin 
 • holddannelse  
 • udbud af valgfag 
 • understøttende undervisning 
 • specialundervisning på skolen
 • skoledagens længde 
 • lejrskoleophold, udsendelse i praktik og lignende 
 • fælles arrangementer for eleverne i skoletiden  
 • skolefritidsordningen, herunder samarbejde med et eventuelt forældreråd  
 • samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet 
 • underretning til forældrene om elevernes udbytte af undervisningen  
 • arbejdets fordeling mellem lærerne  
 • samarbejdet med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv. 

Dagsordenen til førstkommende skolebestyrelsesmøde vil du altid kunne få tilsendt eller udleveret på skolens kontor fra cirka 1 uge før mødet. Der er møde cirka en gang om måneden. Der kan ske ændringer i dagsordenen helt frem til mødets begyndelse.


Kontakt:
Formand for skolebestyrelsen Martin Møller, martinskovmoller@gmail.com            

Du kan læse mere om skolebestyrelser her på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Dokumenter vedrørende Skæring Skoles bestyrelse:

Medlemmer af skolebestyrelsen