Skolebestyrelsen har indflydelse på:

 • elevernes placering i klasser - klassesammensætning 
 • undervisningstimetal på hvert klassetrin 
 • holddannelse  
 • udbud af valgfag 
 • understøttende undervisning 
 • specialundervisning på skolen
 • skoledagens længde 
 • lejrskoleophold, udsendelse i praktik og lignende 
 • fælles arrangementer for eleverne i skoletiden  
 • skolefritidsordningen, herunder samarbejde med et eventuelt forældreråd  
 • samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet 
 • underretning til forældrene om elevernes udbytte af undervisningen  
 • arbejdets fordeling mellem lærerne  
 • samarbejdet med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv. 

Dagsordenen til førstkommende skolebestyrelsesmøde vil du altid kunne få tilsendt eller udleveret på skolens kontor fra cirka én uge før mødet. Der kan ske ændringer i dagsordenen helt frem til mødets begyndelse. Bestyrelsen mødes cirka en gang om måneden. 


Kontakt:
Formand for skolebestyrelsen Martin Møller, martinskovmoller@gmail.com            

Du kan læse mere om skolebestyrelser her på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Dokumenter vedrørende Skæring Skoles bestyrelse:

Hvis du ønsker at se ældre referater, kan du henvende dig til skolen - vi har dem på papir.

  

Referater fra skoleåret 2020-2021

 

Referater fra skoleåret 2019-2020

Referater fra skoleåret 2018-2019

Her finder du årsberetninger fra skolebestyrelsen ved Skæring Skole. Den seneste ligger øverst.