Skolebestyrelsen har indflydelse på:

 • elevernes placering i klasser - klassesammensætning 
 • undervisningstimetal på hvert klassetrin 
 • holddannelse  
 • udbud af valgfag 
 • understøttende undervisning 
 • specialundervisning på skolen
 • skoledagens længde 
 • lejrskoleophold, udsendelse i praktik og lignende 
 • fælles arrangementer for eleverne i skoletiden  
 • skolefritidsordningen, herunder samarbejde med et eventuelt forældreråd  
 • samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet 
 • underretning til forældrene om elevernes udbytte af undervisningen  
 • arbejdets fordeling mellem lærerne  
 • samarbejdet med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv. 

I 2022 udarbejdede skolebestyrelsen en pjece om klasserådets opgaver:

Skolebestyrelsen interesserer sig for alle forhold vedrørende skolen - også det, der foregår udenfor skoletid. I november 2021 formulerede bestyrelsen en ny trafikpolitik.

I maj 2021 udgav bestyrelsen sammen med Skæring-Sølyst Dagtilbud, Klub Skæring, UngiAarhus og Gadeplan Aarhus en lille flyer med opfordring til hele lokalområdet om at støtte op om de unges liv på skolen i fritiden for at undgå nabogener og skrald.

I 2020 udarbejdede bestyrelsen en pjece om digital trivsel. Den er senest opdateret op til skoleåret 2023-2024, hvor skolen blev mobilfri.

Læs også pjecen "Mening i læring - på Skæring Skole" fra 2019, som er udarbejdet i samarbejde med skolebestyrelsen:


Dagsordenen
til førstkommende skolebestyrelsesmøde vil du altid kunne få tilsendt eller udleveret på skolens kontor fra cirka én uge før mødet. Der kan ske ændringer i dagsordenen helt frem til mødets begyndelse. Bestyrelsen mødes cirka en gang om måneden. 


Kontakt:
Formand for skolebestyrelsen Martin Møller, martinskovmoller@gmail.com            

Du kan læse mere om skolebestyrelser her på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Dokumenter vedrørende Skæring Skoles bestyrelse:

Hvis du ønsker at se ældre referater, kan du henvende dig til skolen - vi har dem på papir.

Referater fra skoleåret 2023-2024

Referater fra skoleåret 2022-2023

Referater fra skoleåret 2021-2022

  

Referater fra skoleåret 2020-2021

 

Referater fra skoleåret 2019-2020

Referater fra skoleåret 2018-2019

Her finder du årsberetninger fra skolebestyrelsen ved Skæring Skole. Den nyeste ligger øverst.

Skolebestyrelsens forretningsorden rummer retningslinjerne for, hvordan skolebestyrelsen skal arbejde.

Her kan du se, hvornår bestyrelsen holder møder i indeværende skoleår, og hvilke overordnede punkter der er på dagsordenerne.

Her kan du læse, hvem der er medlem af skolebestyrelsen, hvem der repræsenterer hvilke årgange, og hvem der er formand.