Nøgne fakta

Skæring Skole har 3-4 spor på hver årgang med tilsammen 830 elever fordelt på 40 klasser fra 0.-9. årgang samt 7 specialklasser fra 3.-10. årgang. Omkring 300 elever går i SFO. De store elever har en klub. Skolen har typisk cirka 130 fastansatte medarbejdere.  

Himmel og hav

Alle nyder vi godt af skolens fantastiske omgivelser: Tæt på vandet, masser af frisk luft og høj himmel. Udearealer så langt øjet rækker. Her er rigtig god plads til at bruge kroppen i løbet af dagen. Bevægelse har altid stået højt på dagsordenen hos os. 

Traditioner

Morgensang flere gange om ugen for 1.-6. årgang, gode årlige traditioner og venskabs-klasser mellem store og små er med til at gøre noget helt særligt for vores fællesskab.  

Fællesskab

Vi har et ønske om at danne ambitiøse og handlekraftige børnefællesskaber. På de yngste årgange er der især fokus på at styrke det at være en del af fællesskabet, og på de ældste årgange er der især fokus på at udvikle individuelle styrker/mod/robusthed i de etablerede fællesskaber. Vores madordning og det daglige pædagogiske måltid, der spises klassevis væk fra klasselokalet, bidrager både til at styrke fællesskaber og børnenes maddannelse.  

Bæredygtighed

Vi har fokus på at tænke og agere bæredygtigt. Det slår også igennem i vores produktion af mad, hvor vi holder en økologiprocent på 60-90.  

Motivation

Et tæt samarbejde med den lokale idrætsforening og ungdomsskole betød bl.a., at Skæring Skole i flere år kunne tilbyde en meget bred vifte af valgfag - kaldet toningsfag. Initiativet øgede vores ældste elevers motivation og lyst til at lære. Vi kan ikke tilbyde valgfrihed på samme niveau nu på grund af en bred politisk aftale, som betyder, at eleverne i de ældste klasser fra og med skoleåret 2019-2020 skal have flere praktisk/musiske fag ind på skoleskemaet.

Rummelighed

Vi tror på, at alle børn er mere ens, end de er forskellige, og vi kan og vil gerne rumme og favne de børn, der ikke altid følger den lige vej. På Skæring Skole har vi også specialklasser, og dem er vi stolte af

Samarbejde

Alle skolens medarbejdere har en stærk samarbejdskultur. Lærere og pædagoger er organiseret i læringsfællesskaber på årgangene med en høj grad af teamsamarbejde og faglig professionalisme, og vi har et tæt og stærkt samarbejde både med Klub Skæring og Skæring-Sølyst Dagtilbud. 

Old school?

Midaldrende! Skolen blev indviet i august 1976, men vi holder os godt: Håndværk- og designlokalet samt et af musik-lokalerne er istandsat i 2019. Alle klasselokaler har et Smartboard. Vi har computere til låns til elever, som ikke selv medbringer en pc.

Vores hemmelighed?

Vi spiller hinanden gode, for så lykkes vi sammen :-)  

Kommunikation

 Pressemeddelelser