Gå til hovedindhold

Skæring Børneskov / bæredygtighed

Skæring Børneskov er et spændende uderum med nye undervisningsmuligheder. Den er et langsigtet læringsprojekt til gavn for eleverne og lokalområdet, klimaet og biodiversiteten. I 2019 tog vi de første spadestik. I 2024 plantede vi omsider de knap 4000 træer!

 • Læs op

Indhold

  Grønne børn bliver grønne voksne

  Vi drømmer om, at børn i alle aldre i Skæring får mulighed for at have (med)ansvar for at plante og passe træer eller buske sammen med deres kammerater. Vi vil gerne gøre børnene klogere på natur, klima, biodiversitet - også ved bogstavelig talt at stikke fingrene i jorden sammen med dem. Vi ønsker at motivere børn til at involvere sig og bidrage til at løse problemerne og i det hele taget træffe bæredygtige valg i livet. Grønne børn bliver grønne voksne.

  Bæredygtighed er på vores dagsorden
  - og har været det i mange år

  I vores vision, som blev formuleret i 2010, står blandt andet:
  "Her udvikler vi bæredygtige mennesker til den virkelighed, som kommer os i møde."

  I praksis er Skæring Skole på flere måder i fuld gang med at ændre kurs for at blive mere klimavenlig og miljørigtig. Vi har solceller, emballager i kantinen er enten bionedbrydelige eller kompostérbare, vi har energihus, køkkenhaver, karklude uden plastfibre, vores egen naturfagsvejleder. Og vi har et Klimaråd med repræsentanter for elever, medarbejdere og ledelse.

  De overordnede mål med projekt Skæring Børneskov er, at:

  • gøre børnene klogere på natur, klima, biodiversitet, så de er klædt på til at involvere sig og deltage i løsning af problemerne
  • skabe naturmiljøer, som både kan bruges af skolen til ude-undervisning og af områdets beboere til rekreative formål
  • nedbringe mængden af CO2 i atmosfæren
  • øge biodiversiteten i området.

  Skæring Børneskov er i sagens natur et langsigtet projekt. Vi har hele tiden været i dialog med Aarhus Kommune og samarbejdet med en landskabsarkitekt.

  En donation på 4000 træer

  I maj 2023 blev vi kontaktet af organisationen Plant et Træ, som tilbød at donere godt 4000 træer til vores lille skov - samt frugttræer og bærbuske til at udvide den frugtlund, vi anlagde i 2019 som første step i projektet.

  Vi har tidligere søgt og fået 100.000 kr. fra Aarhus Kommunes pulje ”Grønne Projekter.”

  Vi begyndte at arbejde på drømmen i 2019

  Den officielle start på projekt Skæring Børneskov markerede vi i forbindelse med den hvert-andet-årlige temauge SKÆRBY i september 2019, hvor hele skolen havde fokus på FN´s 17 verdensmål. Det skete fredag den 13. september. Om morgenen plantede børn fra børnehaveklasserne og deres venskabsklasser fra 5. årgang de første frugttræer og bærbuske i en ny frugtlund på skolen.

  Forældre og lokale virksomheder donerede planter

  Plantorama og føtex i Skæring sponsorerede frugttræer, buske og diverse ting til planterne. Også forældre og bedsteforældre bidrog med planter.

  TV2 Østjylland lavede et indslag fredag den 13. september, da vi plantede frugtlunden. Du skal 5 minutter og 50 sekunder ind i udsendelsen :-)

  Torsdag den 19. september 2019 sluttede temaugen med åbent hus for alle i området: Udstillinger, arbejdende værksteder, madboder og hygge. Mange gik forbi den nye lund og kiggede indenfor i Energihuset ved siden af, hvor elever var klar til at besvare spørgsmål om projektet. De havde også lavet en lille film og en udstilling :-)

  Skæring Børneskov og et tilsvarende projekt på Ørkildskolen i Svendborg er fint beskrevet i artiklen ”Skoler planter skove selv, for eleverne er vilde med naturløsninger i undervisningen” på verdensmaal.org fra 6. november 2019. Verdensmål.org bringer nyheder om bæredygtig udvikling i Danmark og er en af to hjemmesider, som drives af den uafhængige organisation Verdens Bedste Nyheder.  

  Vi var SÅ klar til at plante træer, men... 

       
  Forårsfrø-marken juni 2021, og herunder ses arealet inddelt i parceller, som elever er i gang med at tilså (forår 2022)

    

  ...så dukkede der en meget stor sten op på vejen

  • I september 2019 sendte vi en ansøgning til Kystdirektoratet om at få dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 15., så vi kunne begynde at plante træer. Der skal dispenseres, fordi de græsarealer, vi vil beplante ud over frugthaven, ligger indenfor den udvidede strandbeskyttelseslinje på 300 meter fra kysten.
  • Mens vi ventede på afgørelsen, såede vi midt i september 2020 forårsfrø på det ca. 5000 m2 store projekt-område ud mod Skæring Strandvej. Seks kilo frø med 58 forskellige blomster, græsser og urter blev doneret af DLF Seeds & Science. 
  • Mere end et år senere - i slutningen af november 2020 – modtog vi et afslag på ansøgningen.
  • Midt i december 2020 klagede vi til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afslaget.
  • I marts 2021 skrev skolebestyrelsen til den daværende miljøminister for at bede hende opfordre embedsmændene til at justere praksis. Give lidt flere dispensationer fra love og regler, som står i vejen for regeringens mål – også når det gælder strandbeskyttelseslinjen. Ikke for at ødelægge naturen men for at beskytte den.

  Oprindelig forlød det, at det er almindeligt med en behandlingstid på otte måneder, men der skulle gå to år og fire måneder...:

  • I august 2021 fik vi som svar på en forespørgsel den besked, at der nok ville gå yderligere seks måneder.
  • Efter de seks måneder fik vi et orienteringsbrev fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som skrev, at det forventede at kunne færdigbehandle sagen inden udgangen af 3. kvartal 2022. TV2 Østjylland skrev og fortalte historien torsdag den 18 august 2022.
  • Mens vi ventede, i foråret 2022, blev området inddelt i parceller, som blev fræset; én parcel til hver klasse. Vi såede igen bl.a. med frø doneret af Grøn Skole - Friluftsrådet og Plantorama.
  • Ved udgangen af 3. kvartal 2022 fik vi et nyt orienteringsbrev om, at nævnet nu forventede at kunne færdigbehandle sagen inden udgangen af maj 2023.  

  ENDELIG:  

  Ved udgangen af april 2023 fik vi afgørelsen: Miljø- og Fødevareklagenævnet beklagede den lange sagsbehandlingstid og gav os medhold i klagen!

  Vi har, som man skal, anmeldt skovrejsningen til Aarhus Kommune, som i begyndelsen af oktober 2023 godkendte vores anmeldelse og skrev tilbage, ”… at der ikke skal meddeles yderligere tilladelser eller dispensationer.”

  Torsdag den 2. maj 2024 skete det så efter et stort planlægningsarbejde inklusive den opmærkning af jord-parceller til alle klasser, som 7. årgang stod for: Omkring 1000 børn og voksne fra Skæring Skole og Skæring-Sølyst Dagtilbud med hjælp fra forældre og bedsteforældre satte knap 4000 små træer af 20 hjemmehørende sorter i jorden. 

  Store og små plantede på livet løs fra morgenstunden i forrygende forårsvejr. Serviceafdelingen havde bygget scene, kantinen havde bagt kage, elever havde lavet suppe over bål, pyntet kager, lavet boder med ansigtsmaling. Alle var i sving med et eller andet. Der var juice og frugt, og midt på formiddagen var der sang og musik og tale ved skoleleder Anne Schwartz, som takkede alle involverede; elever, personaler, forældre, donorer og andre samarbejdspartnere. 

  Organisationen Plant et Træ havde doneret træerne og i samarbejde med Lidl også doneret både klargøring af jorden, bunddække - og frugt og kage 😊 Begge parter deltog på Store Plantedag.

  TV2 Østjylland skrev om den store plantedag.

  Skæring Børneskov-sang til plantedagen torsdag den 2. maj 2024

  Melodi: Skæring Skolesang

  1.
  Plant et træ - nej plant nu to.
  Plant en skov og se den gro.
  Træ’r og buske. Eg og bøg.
  Dyr vil komme på besøg.

  Vi vil skabe stærk natur!
  Et dejligt sted med grøn kultur.
  Se en bi, der kom forbi.
  Det gjorde den fordi:

  BØRNESKOV i Skæring.
  Den er din, og den er min!
  Sammen vil vi følge
  alting, der gror – trin for trin.

  2.
  Dyr, insekter, børn og jord.
  Skov og krat og blomsterflor.
  Plads til hygge. Plads til leg.
  Plads til mor og far og dig.

  År for år vil skoven gro
  som børn, der vokser. Du kan tro:
  børneskov bli’r voksenskov,
  hvis blot at den får lov.

  Stræk nu dine grene!
  Lad din rod gro ned i jord.
  Du er ikk’ alene.
  Buske og træer - sammen gror.

  Tekst: Judith Gorski, børnehaveklasseleder, Skæring Skole 

  Skæring Skole er også med i et bæredygtighedsnetværk

  Syv skoler er gået sammen i et bæredygtigheds-netværk, som har fået bevilget 375.000 kroner fra Aarhus Kommunes Klimafond til indsatsen ”CO2-reduktion i børnehøjde.”
  De seks andre skoler er Strandskolen og Ellevangskolen i Risskov, Lisbjerg Skole, Sabro-Korsvejskolen, Beder Skole og Virupskolen i Hjortshøj.

  Målet med samarbejdet er at give børn og unge kompetencer til at handle i forhold til klima/grøn omstilling/verdensmålene. At de erfarer, at der er handling bag ordene og oplever, at det at være fælles om et projekt på tværs af skoler giver mulighed for at styrke hinanden og påvirker praksis på den enkelte skole. Planen er at udvikle og holde børnetopmøder om klima.

  Den 4. oktober 2022 afviklede netværket "Den grønne festival – børn gør en forskel" på Dokk1. 500 elever fra 4.-6.-klasser på de syv skoler i Aarhus deltog. Blandt aktiviteterne var et tøjbyttemarked, blend en smoothie med cykelkraft, klima-escaperoom og gæt de værste udledere af plast i havet.

  Se en video fra "Den grønne festival" her.

  Bæredygtighed på Skæring Skole

  PS: Juhuuu, vi har også Det Grønne Flag

  Skæring Skole opnåede i 2020 Det Grønne Flag (som den tredje folkeskole i Aarhus) og er blevet optaget i netværket Grøn Skole, som er Friluftsrådets undervisningsprogram for uddannelse i bæredygtig udvikling. Over 300 skoler, efterskoler, gymnasier, erhvervsskoler, produktionsskoler, højskoler og læreruddannelser er med i Grøn Skole-netværket (2023). 

  Vi fik vores - vores første - grønne flag for arbejdet med FNs 17 verdensmål gennem 2019 - det arbejde, som kulminerede med temaugen Skærby og etablering af frugtlunden.

  Rådmanden hejser det grønne flag 2020
  Rådmand Thomas Medom hejser Det Grønne Flag på Skæring Skole i 2020.

  Kontakt: Skoleleder Anne Schwartz - schw@aarhus.dk / +45 29 20 38 79.

  Sidst opdateret: 28. juni 2024