Grønne børn bliver grønne voksne

Vi drømmer om, at børn i alle aldre i Skæring får mulighed for at have (med)ansvar for at plante og passe træer eller buske sammen med deres kammerater. Vi vil nemlig gerne gøre børnene klogere på natur, klima, biodiversitet - også ved bogstavelig talt at stikke fingrene i jorden sammen med dem. Vi ønsker at motivere dem til at involvere sig og bidrage til at løse problemerne og i det hele taget træffe bæredygtige valg i livet. Grønne børn bliver grønne voksne.

De overordnede mål med projekt Skæring Børneskov er, at:

 • gøre børnene klogere på natur, klima, biodiversitet, så de er klædt på til at involvere sig og deltage i løsning af problemerne
 • skabe naturmiljøer, som både kan bruges af skolen til ude-undervisning og af områdets beboere til rekreative formål
 • nedbringe mængden af CO2 i atmosfæren
 • øge biodiversiteten i området.

Skæring Børneskov er i sagens natur et langsigtet projekt. Vi er i dialog med Aarhus Kommune og samarbejder med en landskabsarkitekt, og vi skal have øje for, at planerne lander godt i lokalområdet.

En donation på 4000 træer

I maj 2023 blev vi kontaktet af organisationen Plant et Træ, som tilbød at donere godt 4000 træer til vores lille skov - samt frugttræer og bærbuske til at udvide den frugtlund, vi anlagde i 2019 som første step i projektet.

Vi har tidligere søgt og fået 100.000 kr. fra Aarhus Kommunes pulje ”Grønne Projekter.”

Forældre og virksomheder har doneret planter

Den officielle start på projekt Skæring Børneskov markerede vi i forbindelse med den hvert-andet-årlige temauge SKÆRBY i september 2019, hvor hele skolen havde fokus på FN´s 17 verdensmål. Det skete fredag den 13. september. Om morgenen plantede børn fra børnehaveklasserne og deres venskabsklasser fra 5. årgang de første frugttræer og bærbuske i en ny frugtlund på skolen.

Plantorama og føtex i Skæring sponsorerede frugttræer, buske og diverse ting til planterne. Også forældre og bedsteforældre bidrog med planter.

TV2 Østjylland lavede et indslag fredag den 13. september, da vi plantede frugtlunden. Du skal 5 minutter og 50 sekunder ind i udsendelsen :-)

Torsdag den 19. september 2019 sluttede temaugen med åbent hus for alle i området: Udstillinger, arbejdende værksteder, madboder og hygge. Mange gik forbi den nye lund og kiggede indenfor i Energihuset ved siden af, hvor elever var klar til at besvare spørgsmål om projektet. De havde også lavet en lille film og en udstilling :-)

Skæring Børneskov og et tilsvarende projekt på Ørkildskolen i Svendborg er fint beskrevet i artiklen ”Skoler planter skove selv, for eleverne er vilde med naturløsninger i undervisningen” på verdensmaal.org fra 6. november 2019. Verdensmål.org bringer nyheder om bæredygtig udvikling i Danmark og er en af to hjemmesider, som drives af den uafhængige organisation Verdens Bedste Nyheder.  

Vi har arbejdet på drømmen siden 2019...

Midt i september 2020 såede vi forårsfrø på et ca. 5000 m2 stort område ud mod Skæring Strandvej. Planen er, at der skal plantes træer og buske. I foråret 2022 blev området inddelt i parceller, som blev fræset; én parcel til hver klasse, som skal være med til at så, plante og passe. I forvejen passer og plejer eleverne frugtlunden.  

     
Forårsfrø-marken set fra en drone i juni 2021, og herunder er arealet inddelt i parceller, som elever er i gang med at tilså (forår 2022)

  

... på trods af sten på vejen

 • I september 2019 sendte vi en ansøgning til Kystdirektoratet om at få dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 15., så vi kunne begynde at plante træer. Der skal dispenseres, fordi de græsarealer, vi vil beplante ud over frugthaven, ligger indenfor den udvidede strandbeskyttelseslinje på 300 meter fra kysten.
 • Mere end et år senere - i slutningen af november 2020 – modtog vi et afslag på ansøgningen.
 • Midt i december 2020 klagede vi til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afslaget.

Oprindelig forlød det, at det er almindeligt med en behandlingstid på otte måneder, men der skulle gå to år og fire måneder...:

 • I august 2021 fik vi som svar på en forespørgsel den besked, at der nok ville gå yderligere seks måneder.
 • Efter de seks måneder fik vi et orienteringsbrev fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som skrev, at det forventede at kunne færdigbehandle sagen inden udgangen af 3. kvartal 2022. TV2 Østjylland skrev og fortalte historien torsdag den 18 august 2022.
 • Ved udgangen af 3. kvartal 2022 fik vi et nyt orienteringsbrev om, at nævnet nu forventede at kunne færdigbehandle sagen inden udgangen af maj 2023.  
 • Ved udgangen af april 2023 fik vi afgørelsen: Miljø- og Fødevareklagenævnet beklagede den lange sagsbehandlingstid OG det bedste: Gav os medhold i klagen!

Undervejs i ventetiden skrev skolebestyrelsen i februar 2021 til den daværende miljøminister for at bede hende opfordre embedsmændene til at justere praksis. Give lidt flere dispensationer fra love og regler, som står i vejen for regeringens mål – også når det gælder strandbeskyttelseslinjen. Ikke for at ødelægge naturen men for at beskytte den.

Skæring Skole er også med i et bæredygtighedsnetværk

Syv skoler er gået sammen i et bæredygtigheds-netværk, som har fået bevilget 375.000 kroner fra Aarhus Kommunes Klimafond til indsatsen ”CO2-reduktion i børnehøjde.”
De seks andre skoler er Strandskolen og Ellevangskolen i Risskov, Lisbjerg Skole, Sabro-Korsvejskolen, Beder Skole og Virupskolen i Hjortshøj.

Målet med samarbejdet er at give børn og unge kompetencer til at handle i forhold til klima/grøn omstilling/verdensmålene. At de erfarer, at der er handling bag ordene og oplever, at det at være fælles om et projekt på tværs af skoler giver mulighed for at styrke hinanden og påvirker praksis på den enkelte skole. Planen er at udvikle og holde børnetopmøder om klima.

Den 4. oktober 2022 afviklede netværket "Den grønne festival – børn gør en forskel" på Dokk1. 500 elever fra 4.-6.-klasser på de syv skoler i Aarhus deltog. Blandt aktiviteterne var et tøjbyttemarked, blend en smoothie med cykelkraft, klima-escaperoom og gæt de værste udledere af plast i havet.

Se en video fra "Den grønne festival" her.

Bæredygtighed er på vores dagsorden
- og har været det i mange år

I vores vision, som blev formuleret i 2010, står blandt andet:
"Her udvikler vi bæredygtige mennesker til den virkelighed, som kommer os i møde."

I praksis er Skæring Skole på flere måder i fuld gang med at ændre kurs for at blive mere klimavenlig og miljørigtig. Vi har  solceller, bæredygtig emballage i kantinen, energihus, køkkenhaver, karklude uden plastfibre, bæredygtigt lys, vores egen naturfagsvejleder. Og vi har et Klimaråd med repræsentanter for elever, medarbejdere og ledelse.

PS: Juhuuu, vi har også Det Grønne Flag

Skæring Skole opnåede i 2020 Det Grønne Flag (som den tredje folkeskole i Aarhus) og er blevet optaget i netværket Grøn Skole, som er Friluftsrådets undervisningsprogram for uddannelse i bæredygtig udvikling. Over 300 skoler, efterskoler, gymnasier, erhvervsskoler, produktionsskoler, højskoler og læreruddannelser er med i Grøn Skole-netværket (2023). 

Vi fik vores - vores første - grønne flag for arbejdet med FNs 17 verdensmål gennem 2019 - det arbejde, som kulminerede med temaugen Skærby og etablering af frugtlunden.

Rådmanden hejser det grønne flag 2020
Rådmand Thomas Medom hejser Det Grønne Flag på Skæring Skole i 2020.

Kontakt: Skoleleder Anne Schwartz - schw@aarhus.dk