Vi har en drøm - en grøn drøm

Vi drømmer om, at børn i alle aldre i Skæring får mulighed for at have (med)ansvar for at plante og passe træer eller buske sammen med deres kammerater. Vi vil nemlig gerne gøre børnene klogere på klima og biodiversitet - også ved bogstavelig talt at stikke fingrene i jorden sammen med dem. Vi ønsker at motivere dem til at involvere sig og bidrage til at løse problemerne og i det hele taget træffe bæredygtige valg i livet. Grønne børn bliver grønne voksne.

De overordnede mål
med projekt Skæring Børneskov er, at:

  • Gøre børnene klogere på klima og biodiversitet, så de er klædt på til at involvere sig og deltage i løsning af problemerne
  • Skabe naturmiljøer, som både kan bruges af skolen til ude-undervisning og af områdets beboere til rekreative formål
  • Nedbringe mængden af CO2 i atmosfæren
  • Øge biodiversiteten i området

Bæredygtighed er på dagsordenen
- og har været det i mange år

I vores vision har vi formuleret det sådan:
Vi danner og uddanner bæredygtige børn og har som ambition, at de vokser op som livsduelige verdensborgere, der kan hvile i sig selv, har udsyn og er klædt på til den virkelighed, vi møder.”

I praksis er Skæring Skole på flere måder i fuld gang med at ændre kurs for at blive mere klimavenlig og miljørigtig. Vi har allerede solceller, bæredygtig emballage i kantinen, energihus, køkkenhaver, karklude uden plastfibre… Ideen om at plante skov ligger lige for.

Skæring Børneskov er i sagens natur et langsigtet projekt, og vi er i dialog med Aarhus Kommune blandt andet i samarbejde med en landskabsarkitekt. Det tager tid at få tilladelser og endelige planer på plads. Og vi skal hele tiden have øje for, at planerne lander godt i lokalområdet.

Forældre og virksomheder har doneret planter

I forbindelse med den hvert-andet-årlige temauge SKÆRBY, september 2019, hvor hele skolen havde fokus på FN´s 17 verdensmål, markerede vi, at vi har taget hul på det ambitiøse projekt. Det skete fredag den 13. september – den dag temaugen begyndte. Om morgenen plantede børn fra børnehaveklasserne og deres venskabsklasser fra 5. årgang de første frugttræer og bærbuske i en ny frugtlund på et lille område ved skolen.
Plantorama og føtes i Skæring sponsorerede hver 10 frugttræer samt masser af buske og diverse ting til planterne. Også forældre og bedsteforældre bidrog med planter.

TV2 Østjylland lavede et indslag fredag den 13. september, da vi plantede frugtlunden. 

Torsdag den 19. september 2019 sluttede temaugen med udstillinger, arbejdende værksteder, madboder og hygge for alle i området. Mange tog en tur forbi den nye lund og kiggede indenfor i Energihuset ved siden af frugtlunden, hvor elever var klar til at besvare spørgsmål om projektet. De havde også lavet en lille film og en udstilling :-)

Skæring Børneskov og et tilsvarende projekt på Ørkildskolen i Svendborg er fint beskrevet i artiklen ”Skoler planter skove selv, for eleverne er vilde med naturløsninger i undervisningen” på verdensmaal.org fra 6. november 2019. Verdensmål.org bringer nyheder om bæredygtig udvikling i Danmark og er en af to hjemmesider, som drives af den uafhængige organisation Verdens Bedste Nyheder.  

Arbejdet fortsætter i efteråret 2020

Midt i september 2020 kørte de første maskiner i jorden på arealet bag C-gården mod syd - ned mod vores "kys-og-skynd-jer-så-lidt-at-køre-rampe". Et areal på omkring 5000 m2 skal ændre karakter fra græsmark til naturområde. Der skal sås og plantes. Området inddeles i parceller; én til hver klasse, som skal være med til at så, plante og passe. I forvejen passer og plejer eleverne frugtlunden. Hvis coronatiden har lært os noget, så er det, at ude-undervisning kan noget, og dette er et meget konkret ude-undervisnings-projekt, der rummer så meget læring...

Vi har søgt og fået 100.000 kr. fra Aarhus Kommunes pulje ”Grønne Projekter,” og vi søger naturligvis hjælp flere andre steder. Ambitionerne er store, men budgetterne er små :-)

PS: Juhuuu, vi har Det Grønne Flag

Skæring Skole opnåede i 2020 Det Grønne Flag (som den tredje folkeskole i Aarhus) og er blevet optaget i netværket Grøn Skole, som er Friluftsrådets undervisningsprogram for uddannelse i bæredygtig udvikling. Over 200 skoler, efterskoler, gymnasier, erhvervsskoler, produktionsskoler, højskoler og læreruddannelser er med i Grøn Skole-netværket. Vi fik vores - vores første - grønne flag for arbejdet med FNs 17 verdensmål gennem 2019 - det arbejde, som kulminerede med temaugen Skærby og etablering af frugtlunden.

Kontakt: Skoleleder Anne Schwartz - schw@aarhus.dk