Vi har en drøm - en grøn drøm

Vi drømmer om, at børn i alle aldre i Skæring får mulighed for at have (med)ansvar for at plante og/eller passe et eller flere træer eller buske sammen med deres kammerater. Vi vil nemlig gerne gøre børnene klogere på klima og biodiversitet og samtidig motivere dem til at involvere sig og bidrage til at løse problemerne og i det hele taget træffe bæredygtige valg i livet. Grønne børn bliver grønne voksne.

De overordnede mål
med projekt Skæring Børneskov er, at:

  • Gøre børnene klogere på klima og biodiversitet, så de er klædt på til at involvere sig og deltage i løsning af problemerne
  • Skabe naturmiljøer, som både kan bruges af skolen til ude-undervisning og af områdets beboere til rekreative formål
  • Nedbringe mængden af CO2 i atmosfæren
  • Øge biodiversiteten i området

Bæredygtighed er på dagsordenen
- og har været det i mange år

I vores vision har vi formuleret det sådan:
Vi danner og uddanner bæredygtige børn og har som ambition, at de vokser op som livsduelige verdensborgere, der kan hvile i sig selv, har udsyn og er klædt på til den virkelighed, vi møder.”

I praksis er Skæring Skole på flere måder i fuld gang med at ændre kurs for at blive mere klimavenlig og miljørigtig. Vi har allerede solceller, bæredygtig emballage i kantinen, energihus, køkkenhaver, karklude uden plastfibre… Ideen om at plante skov ligger lige for.

Skæring Børneskov er i sagens natur et langsigtet projekt, og vi er i dialog med Aarhus Kommune blandt andet i samarbejde med en landskabsarkitekt. Det vil tage tid at få tilladelser og endelige planer på plads. Og vi skal hele tiden have øje for, at planerne lander godt i lokalområdet.

Forældre og virksomheder har doneret planter

I forbindelse med temaugen SKÆRBY, september 2019, hvor hele skolen havde fokus på FN´s 17 verdensmål, markerede vi, at vi har taget hul på det ambitiøse projekt. Det skete fredag den 13. september – den dag temaugen begyndte. Om morgenen plantede børn fra børnehaveklasserne og deres venskabsklasser fra 5. årgang de første frugttræer og bærbuske i en ny frugtlund på et lille område ved skolen.
Plantorama og Føtes i Skæring sponsorerede hver 10 frugttræer samt masser af buske og diverse ting til planterne. Også forældre og bedsteforældre bidrog med planter.

TV2 Østjylland lavede et indslag fredag den 13. september, da vi plantede frugtlunden. 

Torsdag den 19. september 2019 sluttede temaugen med udstillinger, arbejdende værksteder, madboder og hygge for alle i området. Mange tog en tur forbi den nye lund og kiggede indenfor i Energihuset ved siden af frugtlunden, hvor elever var klar til at besvare spørgsmål om projektet. De havde også lavet en lille film og en udstilling :-)

Skæring Børneskov og et tilsvarende projekt på Ørkildskolen i Svendborg er fint beskrevet i artiklen ”Skoler planter skove selv, for eleverne er vilde med naturløsninger i undervisningen” på verdensmaal.org fra 6. november 2019. Verdensmål.org bringer nyheder om bæredygtig udvikling i Danmark og er en af to hjemmesider, som drives af den uafhængige organisation Verdens Bedste Nyheder. Den anden hjemmeside, Verdensbedstenyheder.dk, rummer nyheder om global, bæredygtig udvikling.

Kontakt: Skoleleder Anne Schwartz - schw@aarhus.dk