Vi holder øje med dit barns trivsel

Vi – skole og hjem – er bundet sammen i et forpligtende fællesskab, hvor kommunikation og tillid er afgørende faktorer. Gennem alle årene skal vi tale sammen om, hvordan det går med dit barn i stort og småt, fagligt og socialt. 

Som forælder er du altafgørende for, om vi faktisk lykkes med dit barns udvikling og trivsel. 

Vi lærer dit barn at agere socialt

I hverdagen anvender vi klassemøder, trivselsmøder og børnemøder som ramme for læring af de sociale kompetencer. I perioder danner vi legegrupper primært for elever på 0.-3. årgang - elever får hjælp til at lege sammen med fokus på, at alle skal trives. Vi arbejder med venskabsklasser, som skaber tillid og venskaber på tværs af alder.

Vi accepterer ikke mobning

Alle former for mobning er uforenelige med skolens værdier. Det gælder i den fysiske verden, og det gælder i den digitale verden. Hvis medarbejdere eller forældre bliver opmærksomme på mistrivsel eller reel mobning, inddrager lærerne de relevante aktører i arbejdet med at løse problemerne og rette op på situationen i klassen.  

Mobning handler ikke om dårlige børn men om dårlige og uhensigtsmæssige mønstre eller dynamikker, som flere i fællesskabet har været med til at bygge op. Derfor arbejder vi med at ændre kulturen i hele børnegruppen. I sådanne situationer inddrages forældrene til de implicerede børn eller eventuelt hele klassens forældregruppe, samt lærere og pædagoger, der kender børnene, skolens AKT-medarbejder (Adfærd, Kontakt, Trivsel) og evt. en psykolog fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) eller PPR’s AKT-team.  

Læs mere om ordensregler og forventninger, trivsel og mobning: