Gå til hovedindhold

Dit barns sociale udvikling og trivsel

Forældrenes interesse for og aktive deltagelse i barnets skoleliv er den enkeltfaktor, som har størst indflydelse på, hvordan barnet klarer sig i skolen. Så det har stor betydning, at du engagerer dig i de fællesskaber, der opstår omkring skolen, i klassen og på årgangen. Både de fysiske og de digitale.

 • Læs op

Indhold

  Vi holder øje med dit barns trivsel

  Vi – skole og hjem – er bundet sammen i et forpligtende fællesskab, hvor kommunikation og tillid er afgørende faktorer. Gennem alle årene skal vi tale sammen om, hvordan det går med dit barn i stort og småt, fagligt og socialt. 

  Som forælder er du altafgørende for, om vi faktisk lykkes med dit barns udvikling og trivsel. 

  Vi lærer dit barn at agere socialt

  I hverdagen anvender vi klassemøder, trivselsmøder og børnemøder som ramme for læring af de sociale kompetencer. I perioder danner vi legegrupper primært for elever på 0.-3. årgang - elever får hjælp til at lege sammen med fokus på, at alle skal trives. Vi arbejder med venskabsklasser, som skaber tillid og venskaber på tværs af alder.

  Vi accepterer ikke mobning

  Alle former for mobning er uforenelige med skolens værdier. Det gælder i den fysiske verden, og det gælder i den digitale verden. Hvis medarbejdere eller forældre bliver opmærksomme på mistrivsel eller reel mobning, inddrager klasseteamet relevante aktører i arbejdet med at løse problemerne og rette op på situationen i klassen.  

  Hvis der er utryghed og tegn på mobning i klassefællesskabet, iværksætter vi en handlingsplan, som vi har klar indenfor 10 hverdage.

  Hvis der er brug for her-og-nu-indsatser, iværksætter vi dem med det samme, det kan f.eks. være at indsætte ekstra gårdvagter, have krisesamtaler, adskille elever eller lign.

  Læs mere om ordensregler og forventninger, trivsel og mobning:

  Sidst opdateret: 10. april 2024