Gå til hovedindhold

Dit barns faglige udvikling

Dit barn er typisk spændt og nysgerrig på første skoledag – kort sagt motiveret. Den parathed til at lære søger vi at holde liv i gennem alle skoleårene.

Tegning af pige og dreng elever foran en tavle og gammeldags skolepult - Pixabay
 • Læs op

Indhold

  Børn skal blive til nogen – ikke blot ”noget”

  Fra første skoledag arbejder vi med at skabe trygge rammer, så alle børn oplever, at de hører til, og at de er accepteret, som de forskellige mennesker de er. Og så skal børnene få en fornemmelse af, at der er mening med det hele. Læring skal give mening. Det samme gælder skole-hjem-samarbejdet: Det skal give mening for dig som forælder, for forældre er den enkeltfaktor, som betyder mest for, hvordan børnene klarer sig i skolen. 

  Op gennem alle klassetrin er vi optaget af at træne og udvikle børnenes fagligheder, socialitet, omtanke og følelser. De skal fx lære: 

  • selvstændighed 

  • at samarbejde 

  • at have respekt for andre mennesker og hinandens forskellighed 

  • at tage ansvar for sig selv og andre. 

  Jamen, får de ikke konkret viden og færdigheder, kunne du spørge

  Jo da, i dén grad. De får viden og færdigheder med fra første skoledag, og især de mindste suger til sig som svampe. Men de fleste mennesker er jo slet ikke færdige med at lære efter folkeskolen, så det er afgørende, at man kan motivere sig selv.

  Læring er en proces 

  Det skal eleverne finde tryghed i, og de skal kunne klø på og for eksempel kunne udholde, at de laver fejl undervejs. Fejl lærer man af. Hjernen kan betragtes som en muskel, der skal trænes op. Som Pippi Langstrømpe udtrykte det: ”Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt finde ud af. 

  Jeg kan ikke...

  Når det bliver svært, snakker vi om, at ”det her kan jeg ikke – endnu,” og vi fokuserer på at rose indsats, udholdenhed og udvikling i højere grad end resultater og karakterer. Når noget er svært, er det fordi, man befinder sig nede i læringskløften, og så må man sammen med voksne eller kammerater finde vej op. 

  Skolens pædagogiske platform

  It inddrages overalt  

  Frem til efteråret 2020 medbragte de fleste elever egen pc, og for de øvrige stillede skolen pc til rådighed. I efteråret 2020 fik alle kommunens elever fra 2. klasse stillet en Chromebook til rådighed af Aarhus Kommune. Fra 2024 stiller kommunen kun Chromebooks til rådighed for 5.-10. årgang, og det er op til skolerne selv at beslutte i hvor høj grad it-udstyr skal være en del af hverdagen for 0.-4. årgang.

  På Skæring Skole har vi ressourcelærere – ’fyrtårne’ – som står til rådighed for kollegerne med at implementere it i undervisningen.

  Læs også pjecen "Mening med læring - på Skæring Skole" fra 2019, som er udarbejdet i samarbejde med skolebestyrelsen. De to illustrationer ovenfor er med i pjecen, og de er udlånt af Kompetencehuset Heckmann.

  Mening med læring - en pjece fra Skæring Skole

   

  Sidst opdateret: 16. juni 2024