Skoleskift kræver samarbejde                                

Grundig dialog mellem skole og hjem og inddragelse af de pædagogiske ledere er meget vigtigt. Vi lægger altid op til et samarbejde med og en skoleudtalelse fra den skole, en ny elev kommer fra. 

Derudover opfordrer vi forældrene i en klasse, som modtager en ny elev, til at hjælpe til ved eksempelvis at invitere ”det nye barn” hjem at lege og/eller spise og ved at kontakte ”de nye forældre” ved fællesarrangementer. 

Bor du i skoledistriktet? 

Dit barn har ret til en plads på Skæring Skole, hvis I har bopæl i skoledistriktet. Her kan du se skoledistrikterne i Aarhus Kommune. 

Ansøgning om skoleskift sender du til den skole, du ønsker, dit barn skifter til. Hvis det er Skæring Skole, så udfylder du skemaet og sender det til ska@mbu.aarhus.dk. Vi kontakter dig, når vi har modtaget skemaet, så vi sammen kan aftale det praktiske. 

Bor du ikke i skoledistriktet? 

Børn, der ikke har bopæl i vores skoledistrikt, er ikke garanteret en plads, men det kan sagtens være, at vi har plads i en klasse på dit barns årgang. Du er altid velkommen til at kontakte os på 8713 9600 eller ska@mbu.aarhus.dk og høre, om der er en ledig plads. 

Overvejer du, om dit barn skal skifte til Skæring Skole? 

Så er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 8713 9600. Du kan stille spørgsmål til skolens administrative personale og/eller tale med nærmeste leder for dit barns klassetrin.  

Ansøgningsskema, udmeldelsesskema og alle øvrige informationer om at skifte skole finder du her på kommunens hjemmeside.