Gå til hovedindhold

Sådan klarer vi os

96% af de af vores elever i udskolingen, som deltog i Aarhus Kommunes seneste sundhedsmåling af skoleelever (4.-10. klasse), svarede, at de har en eller flere gode venner i skolen. For elever på mellemtrinnet var det 97%. Det glæder os, for har man venner, så klarer man alt meget nemmere. Også det faglige. Se flere af vores resultater.

To Ipads i anonyme pigehænder
 • Læs op

Indhold

  Har vores større børn det godt med sig selv?

  Lidt flere drenge end piger svarer ja til udsagnet: "Jeg er god nok, som jeg er." Det er en af de ting, du kan læse i den kommunale sundhedsmåling af Aarhus Kommunes skoleelever på mellemtrinnet og i udskolingen. Den nyeste er fra 2022, og det blev også den sidste. Byrådet valgte i 2023 at spare den årlige sundhedsmåling væk.

  Sundhedsmålingerne har haft fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden er der spurgt til børnenes mentale sundhed, herunder livstilfredshed og samvær med andre.

  Den nationale elevtrivselsmåling viser,
  hvordan eleverne på 0. - 9. klassetrin generelt trives  

  Målingen gennemføres hvert år. Den nyeste nationale trivselsmåling er fra skoleåret 2022-2023: Dyk selv ned i resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. (Skriv Skæring Skole i søgefeltet, så får du resultaterne fra vores skole)

  Siden skoleåret 2018-2019 er den nationale elevtrivselsmåling gennemført med Børne- og Undervisningsministeriets ”Trivselsværktøj.” Tidligere havde kommunerne mulighed for at vælge egne værktøjer.

  Hvordan klarer eleverne sig fagligt? 

  Eleverne på Skæring Skole klarer sig godt ved folkeskolens afgangsprøver. (Linket fører til Børne- og Undervisningsministeriets nøgletal vedrørende Skæring Skole.)

  Der er altid noget,
  man kan blive bedre til:  

  Byrådet i Aarhus Kommune besluttede i 2019 at udvikle en ny model for lokal kvalitetsudvikling og tilsyn på børn- og ungeområdet i Aarhus. I overgangsperioden blev der ikke lavet lokale kvalitetsrapporter. Her kan du læse om Aarhus Kommunes nye model for kvalitetsrapporter omkring børn og unge, du kan læse rapporterne "Kvalitetsopfølgning for 6-18-årsområdet" fra 2022 og "Kvalitetsrapport 0-6-årsområdet" fra 2021. Du kan også finde kontakt-information til den relevante afdeling i kommunen, hvis du vil vide mere.

  Er forældrene tilfredse? 

  Det korte svar er ja. En ny landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på skoler og SFO kom i slutningen af oktober 2020, og den viser, at Skæring Skoles forældre er rigtig godt tilfredse med skolen og på flere punkter lidt mere tilfredse end landsgennemsnitligt. 

  Undersøgelsen er foretaget blandt ca. 200.000 forældre til børn i folkeskole og SFO. Den er gennemført af Danmarks Statistik for daværende Social- og Indenrigsministeriet (nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet) og er den første af sin art. 

  Undersøgelsen blev gennemført som opfølgning på et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019. Den skal være et redskab for politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne til at inddrage brugernes vurderinger i tilrettelæggelsen af den offentlige service.  

  Aarhus Byråd besluttede den 14. august 2019 at afskaffe den kommunale - hvert-andet-årlige - forældretilfredsheds-undersøgelse og erstatte den med de nye landsdækkende brugertilfredsheds-undersøgelser.

  Er skolens ledelse tilfreds med sine medarbejdere?

  Absolut! ”Vi har verdens bedste. Og det gælder lærere, pædagoger, sekretærer, pedeller, kantinepersonale, rengøringsfolk, alle…,” mener skoleleder Anne Schwartz.   

  Er vi så glade eller hva’? 

  JA, på Skæring Skole er vi glade - ikke mindst for vores elever. Vi har de rareste, sjoveste, sødeste elever, man kan forestille sig. De skal nok blive til nogen 😊 

  Sidst opdateret: 9. februar 2024