Gå til hovedindhold

Sådan klarer vi os

96% af de af vores elever i udskolingen, som deltog i Aarhus Kommunes seneste sundhedsmåling af skoleelever (4.-10. klasse), svarede, at de har en eller flere gode venner i skolen. For elever på mellemtrinnet var det 97%. Det glæder os, for har man venner, så klarer man alt meget nemmere. Også det faglige. Se flere af vores resultater.

To Ipads i anonyme pigehænder
 • Læs op

Indhold

  Har vores større børn det godt med sig selv?

  Lidt flere drenge end piger svarede for et par år siden ja til udsagnet: "Jeg er god nok, som jeg er." Det er en af de ting, du kan læse i den kommunale sundhedsmåling af Aarhus Kommunes skoleelever på mellemtrinnet og i udskolingen. Den nyeste er fra 2022, og det blev også den sidste. Byrådet valgte i 2023 at spare den årlige sundhedsmåling væk.

  Sundhedsmålingerne havde fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser var der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden blev der spurgt til børnenes mentale sundhed, herunder livstilfredshed og samvær med andre.

  Vil du vide mere om trivsel, om karakterer, fravær, elever pr. klasse med mere?

  Klik ind her på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmesider med centrale tal om folkeskolerne. 

  For frie og private grundskoler samt efterskoler vises færre tal, da der gælder færre krav til indberetning af data for disse skoler.

  Der er altid noget,
  man kan blive bedre til:  

  Byrådet i Aarhus Kommune besluttede i 2019 at udvikle en ny model for lokal kvalitetsudvikling og tilsyn på børn- og ungeområdet i Aarhus.

  Her kan du læse om Aarhus Kommunes nye model for kvalitetsrapporter omkring børn og unge, du kan læse rapporterne "Kvalitetsopfølgning for 6-18-årsområdet" fra 2022 og "Kvalitetsrapport 0-6-årsområdet" fra 2021. Du kan også finde kontakt-information til den relevante afdeling i kommunen, hvis du vil vide mere.

  Er forældrene tilfredse? 

  Det korte svar er ja. En ny type landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på skoler og SFO kom i slutningen af oktober 2020, den efterfølgende - og nyeste af slagsen - er fra 2023. Klik ind og se og sammenlign resultaterne fra de to undersøgelser.

  Undersøgelserne er gennemført af Danmarks Statistik.

  Undersøgelsen blev gennemført som opfølgning på et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019. Den skal være et redskab for politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne til at inddrage brugernes vurderinger i tilrettelæggelsen af den offentlige service.  

  Aarhus Byråd besluttede den 14. august 2019 at afskaffe den kommunale - hvert-andet-årlige - forældretilfredsheds-undersøgelse og erstatte den med de nye landsdækkende brugertilfredsheds-undersøgelser.

  Er skolens ledelse tilfreds med sine medarbejdere?

  Absolut! ”Vi har verdens bedste. Og det gælder lærere, pædagoger, sekretærer, pedeller, kantinepersonale, rengøringsfolk, alle…,” mener skoleleder Anne Schwartz.   

  Er vi så glade eller hva’? 

  JA, på Skæring Skole er vi glade - ikke mindst for vores elever. Vi har de rareste, sjoveste, sødeste elever, man kan forestille sig. De skal nok blive til nogen 😊 

  Sidst opdateret: 21. juni 2024