Klubbens lokaler ligger på skolens grund

Her kan børnene spille musik, game, spille billard, male, tegne eller slappe af med en sludder med vennerne. Vi har kroge og hjørner både ude og inde, så det er muligt at finde et sted at råbe eller et sted at falde lidt i staver.  

I Fritidsklubben møder børnene kompetente voksne, der udfordrer dem blidt og skaber trygge rammer for, at de kan prøve noget nyt, som de måske troede, de ikke kunne og ikke turde øve sig i.  

Dit barn kan gå i klub til og med 6. klasse. Derefter er det videre til en ungdomsklub. Læs om ungdomsskoler og ungdomsklubber på kommunens hjemmeside Ung-i-Aarhus. 

Som forælder har du medindflydelse
på dit barns hverdag i klubben

Du er altid velkommen til at tage en snak med personalet eller klubbens leder om, hvordan dit barn har det eller om forhold i klubben, som du har en holdning til.  

I alle klubber er der et forældre- og ungeråd. Rådet består af forældrerepræsentanter, børne-/ungerepræsentanter, medarbejdere og klubbens leder. De mødes og drøfter, hvordan rammerne og aktiviteterne i den lokale klub bliver allerbedst under hensyn til de retningslinjer, der er givet i Aarhus Kommune. 

Læs om takster og betaling for klub og ungdomsskole i Aarhus Kommune. 

Kontakt: Afdelingsleder - Esben Krog, 4185 7621 / 2964 4431.