Gå til hovedindhold

Et godt samarbejde mellem skole og hjem

Dit barn klarer sig bedst i skolen, når du deltager aktivt i barnets skoleliv. Vi skal samarbejde; det handler både om, hvad skolen kan gøre for dit barn, og hvad du kan gøre for skolen - og dermed dit barn.

 • Læs op

Indhold

  Din støtte er afgørende både fagligt og socialt

  Det har naturligvis stor betydning, at du som forælder støtter dit barn i det faglige hjemmearbejde, men det er også særdeles vigtigt, at du er med i de sociale fællesskaber og fx kommer til arrangementerne, deltager i møderne, er opmærksom på nye børn – og deres forældre - i klassen.   

  • Først og fremmest må vi kunne tale sammen om, hvad der sker i og udenfor skolen af betydning for barnets læring, trivsel og dannelse. Det er, når vi voksne er enige, at det er nemt at være barn. Men selv når vi voksne omkring barnet ikke er enige, så skal vi blive ved med at tale sammen. Uenigheder skal ikke ende på børnenes skuldre. 

  Børn er sociale i skolen, hvis de voksne er det

  På Skæring Skole lægger vi afgørende vægt på udviklingen af fællesskaber i klasserne og på årgangene. Skole-hjem-samarbejdet har stor betydning for, hvor godt de fællesskaber kommer til at fungere. Vi etablerer venskabsklasser mellem store og små elever, og vi etablerer gerne lege-, spise- og hyggegrupper. Jo mere du og de andre forældre bakker op, jo større glæde får børnene af dem.  

  Kommunikation

  Via Aula:  

  • Kontakt til og fra skolens lærere og pædagoger om fx fravær, anmodning om fridage, gensidig individuel information.
  • Lærere og pædagoger tjekker Aula på arbejdsdage indenfor deres arbejdstid, og du får svar på spørgsmål så hurtigt som muligt.
  • Du får et informationsbrev fra klassens voksne minimum en gang om måneden.
  • Information fra ledelsen: Der kommer nyhedsbreve syv-otte gange om året. 

  Ansigt-til-ansigt: 

  • Vi inviterer til årlige forældremøder - klassevis og/eller årgangsvis – med sigte på at styrke relationerne mellem skole og hjem og skabe netværk forældrene imellem. Samtaleformen og afviklingen af forældremøderne vil ikke nødvendigvis være ens fra klasse til klasse eller fra årgang til årgang. Forældremøderne placeres efter kl. 17:00.
  • Udviklingssamtaler: Alle forældre og elever indkaldes til minimum én udviklingssamtale pr. år. Vi forsøger at placere flest muligt før kl. 17:00.  
  • Samtaler efter behov - på initiativ fra skole eller forældre. Elevens primærvoksen og/eller en faglærer deltager.  

  Problemer eller konflikter i skolen

  Hvis problemer overskrider ”pyt-grænsen,” kan du som forælder forvente at blive informeret om det. Omvendt – hvis der er problemer eller konflikter i hjemmet, du som forælder gerne vil dele med skolen, er du velkommen til at kontakte de voksne omkring barnet.  

  Hvis du som forælder mister tillid til barnets primære voksenpersoner på skolen, er du altid velkommen til at kontakte de pædagogiske ledere eller andre ledere.   

  • I den udstrækning der er behov for professionel assistance uanset årsag, kan der indhentes støtte fra skolens psykolog, talepædagog, ungdomsvejleder, sundhedsplejerske, skolebestyrelse eller ledelse. 

  Ring eller skriv til skolens kontor på 8713 9600 / ska@mbu.aarhus.dk. Hvis du er i tvivl om, hvem du egentlig skal tale med, så hjælper sekretærerne. 

  Sidst opdateret: 16. juni 2024