Eleverne er fordelt på flere årgange

Der er ca. syv-otte elever i hver specialklasse. Vi søger så vidt muligt at placere specialklasserne i sammenhæng med den afdeling i den almindelige undervisning, som klasserne kan have størst tilknytning til. 

Et klasseteam består oftest af to lærere og en klassepædagog, og for de yngste klasser gælder det, at de også har tilknyttet en SFO-pædagog. Vi målretter undervisningen til det enkelte barn - struktur og forudsigelighed er vigtige elementer i skoledagen.

Vi prioriterer, at børnene har en positiv skoledag og frieftermiddag.

Kontakt: Pædagogisk leder – Mette Rasmussen, metras@aarhus.dk