Gå til hovedindhold

Vi har også specialklasser

Vi tror på, at alle børn er mere ens, end de er forskellige, men nogle børn har ganske enkelt brug for særlig støtte, og her kan specialklasserne være en mulighed.

Tegning af pige med rottehaler som læser i bog - Pixabay
 • Læs op

Indhold

  Undervisningen er målrettet det enkelte barn

  Der er typisk syv-otte elever i hver specialklasse. Vi søger så vidt muligt at placere specialklasserne i sammenhæng med den afdeling i den almindelige undervisning, som klasserne kan have størst tilknytning til. 

  Et klasseteam består oftest af to lærere og en klassepædagog, og for de yngste klasser gælder det, at de også har tilknyttet en SFO-pædagog. Vi målretter undervisningen til det enkelte barn - struktur og forudsigelighed er vigtige elementer i skoledagen.

  Vi prioriterer, at børnene har en positiv skoledag og frieftermiddag.

  SIF - Skæring Skoles Inkluderende Fællesskaber

  Vores udgangspunkt er, at alle elever skal hjælpes og støttes i fællesskabet i det omfang, det giver mening, og vores tilgang til alle elever er, at alle børn vil, hvis de kan.

  I perioder af et skoleliv kan en elev eller grupper af elever have svært ved at indgå i fællesskaber, faglige som sociale. Og i perioder kan de voksne – lærere og pædagoger – som er omkring en elev eller elevgruppe, have behov for sparring med andre professionelle for at lykkes bedst muligt for børnenes skyld.

  For at understøtte inklusion i fællesskabet har vi på skolen nogle faglige og socialpædagogiske ressourcer. I dagligdagen omtaler vi det som SIF – Skæring Skoles Inkluderende Fællesskaber.

  I SIF har vi ressource-personer og vejledere, der har særlige kompetencer til og erfaring med at understøtte arbejdet både indenfor det sociale og det faglige. Det kan handle om:

  • hjælp til et lærer-/pædagogteam med at ændre på rammer, struktur, forventninger og ambitioner omkring eleverne
  • hjælp til at få et særligt blik på adfærd, kontakt og trivsel (AKT) i en klasse eller elevgruppe
  • ressourcer til alene at have fokus på at hjælpe eleven fagligt gennem forskellige forløb som fx læse-skub og matematik-skub
  • ressourcer til at holde trivselssamtaler med enkelte elever
  • ressourcer til at have gruppesamtale med elever, der er pressede af forældres skilsmisse.

  Skolens pædagogiske ledere og skolens eksterne samarbejdspartnere som fx skolepsykolog, læsekonsulent og tale-/hørekonsulent fra PPR (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning) indgår i opgaven med at styrke indsatserne og de inkluderende fællesskaber.

  Ressourcerne er begrænsede, så tildeling af støtte og sparring sker altid efter samråd med de pædagogiske ledere. Støtten gives altid med et bestemt mål for en kortere, afgrænset periode.

  Kontakt: Pædagogisk leder – Mette Rasmussen, metras@aarhus.dk / +45 21 12 72 14.

  Sidst opdateret: 9. december 2023