Dykning på skemaet

De ældste elever i specialklasserne har dykning på skemaet. Dykkerundervisningen er et projekt, som lærer Jesper Bagger på Skæring Skole fik ideen til i 2015, og som har kørt siden da i et samarbejde mellem skolen og UngiAarhus. Målet er at give eleverne mod på at gå til eksamen ved at gennemføre noget, som giver selvtillid og flytter grænser - samt øger koncentrationen. Det lykkes rigtig godt.  

Eleverne er fordelt på flere årgange

Der er ca. syv-otte elever i hver klasse. Vi søger så vidt muligt at placere specialklasserne i sammenhæng med den afdeling i den almindelige undervisning, som klasserne kan have størst tilknytning til. 

Et klasseteam består oftest af to lærere og en klassepædagog, og for de yngste klasser gælder det, at de også har tilknyttet en SFO-pædagog. Vi målretter undervisningen til det enkelte barn - struktur og forudsigelighed er vigtige elementer i skoledagen.

Vi prioriterer, at børnene har en positiv skoledag og frieftermiddag.

Kontakt: Pædagogisk leder – Mette Rasmussen, metras@aarhus.dk