De yngste er ivrige efter at lære, så vi fylder på! 

De grundlæggende færdigheder skal ind under huden. Det gælder:

 • selvstændighed 
 • at samarbejde 
 • at respektere hinanden og hinandens forskellighed 
 • at tage ansvar for sig selv og andre 
 • de demokratiske spilleregler. 

Sproglig opmærksomhed er på skemaet året rundt, både som en integreret del af undervisningen og som en selvstændig aktivitet. Vi bruger fortællinger, sange/sanglege, samtaler, bibliotek og læseværksted.   

 • Børnene får teknikker til at lytte, opfatte og forstå sprogligt. 
 • De lærer at modtage anvisninger og beskeder. 
 • De opfatter sprogrytmer, rim, remser, stavelser og sætninger. 
 • De genkender ord og det enkelte bogstavs lyd og form.

Vi bruger mange forskellige arbejdsformer: 

 • I klasseundervisningen lærer børnene fx at lytte til og forstå en fælles instruktion. 
 • Ved gruppearbejde prøver de kræfter med samarbejdets vanskelige kunst.  
 • Individuelt arbejde: Her gælder det bl.a. om at kunne koncentrere sig. 
 • Den fælles samtale i klassen prioriteres højt. Man lytter til andre, formulerer sig og bidrager til samtalen. Man lærer at respektere andre, selvom man har forskellige meninger.  
 • I matematik/natur-teknik laver vi forskellige eksperimenter.   
 • Sidst på året har vi såkaldt stationsarbejde, hvor børnene selv arbejder i værksteder. 
 • Den styrede leg er vigtig. Hver dag leger vi lege, som er relaterede til et fag eller emne, vi arbejder med. Her er det den voksne, som styrer og strukturerer.
 • Vi arbejder med matematik i hverdagen, når vi fx spiller, laver tal-lege, leger med centicubes, måler, taler om dagen (dato etc.). 
 • Pædagogerne deltager i undervisningen.

Alle børnehaveklasser er på fælles natur & teknik-ture til de omkringliggende skove. Her oplever vi naturens forandring, tegner og maler træer på forskellige årstider, samler blade og frugter, iagttager dyrelivet og udforsker bækken. Stranden, vores nærmeste nabo, bruger vi meget - samler fx affald og snakker om forurening.   

Dit barn har idræt en gang om ugen hele året

Her udvikles:

 • basisfærdigheder – krybe – kravle – rulle – løbe – springe - kaste 
 • opfattelse af sanser - krop - rum/retning - rytme/sprog  
 • kropsudtryk samt evnen til at følge enkle regler og til at samarbejde. 

I løbet af året er der regellege, sang og rytmik, lege med bolde og redskaber. 
 
Det er skolens politik, at alle børn skal klæde om til idræt og bade bagefter. 

Vi er skam også kreative

Billedkunst indgår som en fast del af aktiviteterne året rundt. Derudover har vi hvert år et projekt, hvor vi går i dybden med en kunstner eller et emne. Børnene får teknikker til at styrke finmotorikken ved fx at klippe, male, tegne og forme. Vi taler om billeder og om farver, lys, materiale.  

Hvert år tager vi i teatret, eller teatret kommer til os. Vi arbejder også selv med drama. 

Vi synger og bevæger os hver dag. Sang og bevægelse styrker sprogsans og begrebsudvikling, man bliver opmærksom på sig selv og kammeraterne, og man bliver glad i låget. Vi lytter til musikstykker, fornemmer stemningerne og maler/tegner bagefter. Og vi dyrker højtidssange – årstidssange – sanglege - sange med bevægelse, fagter og klap.  

 


Kontakt:
Pædagogisk leder - Jeppe Gissel Eriksen, ejeh@aarhus.dk