Fordybelse og valgfrihed øger motivationen 

I 2014 begyndte vi fra 5.–9. klasse at arbejde med ugentlige fagdage: Ét fag og én lærer på én dag giver mulighed for at flytte undervisningen til andre steder, invitere gæstelærere, tage på ekskursion, invitere sig selv ud på uddannelsesinstitutionerne og så videre. Vi har fortsat fagdage, for det er en god ide.

Samtidig, i 2014, påbegyndte vi et tæt samarbejde med idrætsforeningen og ungdomsskolen for at imødekomme de ældste elevers forskellige interesser og forudsætninger og øge deres motivation. Toningshold kaldte vi de mange forskellige valgfri fag, som blandt andet dette samarbejde resulterede i. 

I de år, toning kørte på Skæring Skole, udviklede det sig via sparring fra elever og forældre til et godt, gennemarbejdet tilbud. 

  • De elever, som brænder for det praktisk/musiske, fik mulighed for at være i et læringsfælleskab med andre med samme interesse. 
  • De elever, som hellere vil udvikle deres kropslige kompetencer, fik mulighed for at vælge dét. 
  • Derudover var der mulighed for at arbejde indgående med sproglige, naturfaglige eller innovative kompetencer på andre hold. 

Fremover kan vi ikke tilbyde valgfrihed
på samme niveau

Det skyldes en bred politisk aftale, som indebærer, at eleverne i de ældste klasser fra og med skoleåret 2019-2020 skal have flere praktisk/musiske fag ind på skoleskemaet. Det bliver blandt andet obligatorisk for elever i 7. og 8. klasse at have enten håndværk/design, musik, billedkunst eller madkundskab, og faget skal afsluttes med en prøve efter 8. klasse.  

Skæring Skole søgte i foråret 2019 Børne- og Undervisningsministeriet om dispensation fra denne ordning, og vi fik afslag.

Musical på 7. årgang

Vi har besluttet, at vi genindfører musicalen på Skæring Skole (i hvert tilfælde for skoleåret 2019-2020), og det bliver på 7. årgang, den indføres. I skoleåret 2019-2020 vil eleverne have fire lektioner om ugen (svarende til toning på 8. og 9. årgang), hvor der er fokus på de praktisk/musiske fag, og i foråret kulminerer det med, at årgangens elever fremfører musicalen for elever og forældre på skolen.

I vores dispensationsansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet søgte vi om, at musicalen (kulisser, kostumer, musik mm.) kunne være elevernes produkt til den praktisk/musiske prøve. Som nævnt fik vi afslag.

It inddrages overalt  

De fleste elever medbringer egen pc, for de øvrige stiller skolen pc til rådighed. Der er ressourcelærere – ’fyrtårne’ – som står til rådighed for kollegerne med at implementere it i undervisningen.

Der er generelt et tæt samarbejde og faglig sparring lærerne imellem. Det afspejler sig i elevernes høje faglige niveau og gode trivsel. 

Din rolle er at fastholde dit barns fokus

Som forælder til en elev i sidste halvdel af skoleforløbet er din vigtigste opgave at fastholde dit barns fokus på skolen og skolearbejdet. Koncentration omkring det faglige kan til tider være vanskelig, fordi kammerater, kærester og fritidsaktiviteter fylder mere og mere. Husk fortsat at tale med dit barn om skolen. Teenagere har også brug for den daglige samtale om stort og småt i forhold til skolen.   

PS: Kommer man på lejrskole?

Ja - som udgangspunkt i 8. klasse. De seneste år er turen gået til Bornholm.

Klik ind her, hvis din unge har brug for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Kontakt: Pædagogisk leder – Steffen Sax, stsax@aarhus.dk