Gå til hovedindhold

5.-9. klasse

Et spændende møde mellem fagligt dygtige elever og uhyre ambitiøse lærere. I løbet af udskolingsforløbet forvandles indadvendte og usikre konfirmander til uddannelsesparate og selvstændige unge mennesker.

Tegning af pige med briller som læser i bog - Pixabay
 • Læs op

Indhold

  Fordybelse og valgfrihed øger motivationen 

  Fagdage er lig med fordybelse: I 2014 begyndte vi fra 5.–9. klasse at arbejde med ugentlige fagdage: Ét fag og én lærer på én dag giver mulighed for at flytte undervisningen til andre steder, invitere gæstelærere, tage på ekskursion, invitere sig selv ud på uddannelsesinstitutionerne og så videre. Vi har fortsat fagdage, for det er en god ide.

  Samtidig, i 2014, påbegyndte vi et tæt samarbejde med idrætsforeningen og ungdomsskolen for at imødekomme de ældste elevers forskellige interesser og forudsætninger og øge deres motivation. Toningshold kaldte vi de mange forskellige valgfri fag, som blandt andet dette samarbejde resulterede i. 

  I de år, toning kørte på Skæring Skole, udviklede det sig via sparring fra elever og forældre til et godt, gennemarbejdet tilbud. 

  • De elever, som brænder for det praktisk/musiske, fik mulighed for at være i et læringsfælleskab med andre med samme interesse. 
  • De elever, som hellere vil udvikle deres kropslige kompetencer, fik mulighed for at vælge dét. 
  • Derudover var der mulighed for at arbejde indgående med sproglige, naturfaglige eller innovative kompetencer på andre hold. 

  Vi kan desværre ikke tilbyde valgfrihed
  på samme niveau

  Det skyldes en bred politisk aftale, som indebærer, at eleverne i de ældste klasser fra og med skoleåret 2019-2020 har fået flere praktisk/musiske fag ind på selve skoleskemaet. Det er blandt andet blevet obligatorisk for elever i 7. og 8. klasse at have enten håndværk/design, musik, billedkunst eller madkundskab, og faget skal afsluttes med en prøve efter 8. klasse.  

  Vi besluttede så i 2019 at genindføre musicalen på Skæring Skole på 7. årgang. Fire lektioner om ugen (svarende til toning på 8. og 9. årgang) med fokus på de praktisk/musiske fag, og i foråret skulle det kulminere med, at årgangens elever fremførte musicalen for elever og forældre på skolen. I en dispensationsansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet søgte vi om, at musicalen (kulisser, kostumer, musik mm.) kunne være elevernes produkt til den praktisk/musiske prøve. Vi fik afslag, og musicalen-ideen måtte aflives.  

  Skæring Skole var i perioden 2020-2023 MOT-skole 

  Mot er det norske ord for mod. Konceptet MOT blev udviklet af norske topidrætsfolk i 90érne. De kalder det selv et forebyggende, pædagogisk dannelsesprojekt, som styrker den enkeltes robusthed og bevidsthed og fremmer gode relationer – fx trygge klassemiljøer og inkluderende skolekulturer.

  Skolen var tilmeldt MOT-programmet for udskolingen. Elever fra og med 7. årgang deltog i en række aktiviteter og debatter i klasserne med det sigte at give dem mere "mod til at leve, mod til at vise omsorg og mod til at sige nej" – fx til mobning, alkohol og stoffer.

  I udskolingsårene er din rolle er at fastholde dit barns fokus

  Der er generelt et tæt samarbejde og faglig sparring lærerne imellem. Det afspejler sig i elevernes høje faglige niveau og gode trivsel. Som forælder til en elev i sidste halvdel af skoleforløbet er din vigtigste opgave som forælder at fastholde dit barns fokus på skolen og skolearbejdet. Koncentration omkring det faglige kan til tider være vanskelig, fordi kammerater, kærester og fritidsaktiviteter fylder mere og mere. Husk fortsat at tale med dit barn om skolen. Teenagere har også brug for den daglige samtale om stort og småt i forhold til skolen.   

  Kommer ungerne på lejrskole?

  Ja - som udgangspunkt i 5. og 8. klasse. 5. årgang har typisk tre dage et sted i Jylland, og 8. årgang er typisk på Bornholm i fem dage.

  Klik ind her, hvis din unge har brug for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

  Pædagogisk leder Steffen Sax

  Kontakt: Pædagogisk leder – Steffen Sax, stsax@aarhus.dk / +45 41 85 69 46. 

  Sidst opdateret: 13. maj 2024