Gå til hovedindhold

1.-4. klasse

Her arbejder vi årgangsdelt, og lærerne har primært deres timer på én årgang. Så kan de arbejde med holddeling og bedre tilgodese den enkelte elevs faglige udvikling og sociale kompetencer.

Tegning af pige som læser i bog - Pixabay
 • Læs op

Indhold

  Pædagogerne er med i klasserne

  Der er tilknyttet klasse-pædagoger formiddag og eftermiddag i 1.-3. klasse, så vi blandt andet kan arrangere holddeling med henblik på faglig fordybelse og skabe sammenhæng mellem undervisning og SFO.

  4. årgang arbejder også med holddeling. På holdene er eleverne sat sammen efter kompetencer eller i perioder fx efter køn. Det har vi haft gode erfaringer med siden skoleåret 2013-14.

  Eleverne på 1.-4. klassetrin er fagligt dygtige – hvilket bl.a. fremgår af såvel nationale som kommunale test. Sagt på en anden måde: Der foregår rigtig megen undervisning i timerne. Eleverne er simpelthen undervisningsparate. 

  Din rolle som forælder er at skabe gode rammer

  Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved helt fra 1. klasse at vænne barnet til de skole-rutiner, som gerne skal blive en naturlig del af hverdagen i mange år: 

  • morgenmad 
  • pakke skoletaske 
  • cykle til skole 
  • samtaler om skolelivet 
  • måske træning i bogstaver og tal. 

  Klassens miljø og trivsel er afgørende

  Barnet skal have det godt for at kunne lære. Derfor handler din rolle som forælder i de mindste klasser også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene. På de mellemste klassetrin gælder det om at fastholde de gode relationer og om at fastholde barnets interesse i skolen.  

  I 1.-4. klasse er undervisningsmiljøet båret af god trivsel i klasserne som på skolen i det hele taget.  

  Kontakt:
  Pædagogisk leder – Jeppe Gissel Eriksen, ejeh@aarhus.dk / +45 29 20 90 57.

   
  Sidst opdateret: 9. december 2023