SFO-forældrerådet udstikker retningen...

  • Skolebestyrelsen skal inddrage SFO-forældrerådet i alle spørgsmål vedrørende SFO, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO.  

... SFO-lederen træffer de konkrete daglige beslutninger

Man kan sige, at SFO-forældrerådet kan beslutte ”hvad” (retningen), mens SFO-lederen i samarbejde med medarbejderne beslutter ”hvordan” (metoden). 

Forældrerådet kan drøfte ethvert spørgsmål vedrørende SFO’ens drift og har indflydelse på følgende områder: 

  • Budgettet
  • Det pædagogiske 
  • Lokaleanvendelse og -etablering 
  • Forældre-SFO-samarbejdet 
  • Evaluering af SFO’ens virksomhed 
  • Ansættelse af personale.

Der er valg hvert år

Forældrerepræsentanterne vælges for to år. Der er mulighed for genvalg. Hvert andet år er den ene halvdel af medlemmerne på valg,
hvert andet år den anden halvdel. Der skal holdes mindst fire møder årligt.
 

Du kan læse mere om SFO-forældreråd her på Aarhus Kommunes hjemmeside.